mandag 6. juni 2011

Uteaktivitet: Norske løvtrær

Naturhistorisk museum har laget et undervisningsopplegg der hensikten er at elevene skal lære om de vanligste løvtrærne i Norge. Etter endt dag er det også mulig at elevene kan gjenkjenne trærne utifra bladformen.
Utklipp fra heftet om løvtrær  fra
Naturhistorisk museum

hjemmesiden til naturhistorisk museum kan du laste ned en PDF der du finner kort og nyttig info om alle trærne og et ark der elevene kan teste seg om de kan artsbestemme trærne utifra formen. Opplegget er knyttet til et kart i botanisk hage i Oslo. Jeg har ikke vært der med klassen, men har brukt heftet i nærmiljøet. Det er kortfattet og nyttig. En fin måte å tilbringe en time ute. Elevene synes det er morsomt med kunnskap de kan brilljere med når de er med andre på tur:)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar