onsdag 23. januar 2013

Praktisk miniprøve i molekylbygging

På fredag skal elevene jobbe med molekylbyggesett. Av erfaring vet jeg at elevene blir ganske gode på dette i løpet av en økt. Jeg har derfor tenkt at de elevene som ønsker det kan få en miniprøve i molekylbygging på slutten av timen. Jeg skriver ned aktuelle molekyler og legger dem i en skål. Eleven trekker en lapp og bygger molekylet. Jeg vurderer etter disse kjennetegnene:

Lav
Middels
Høy
Kan bruke molekylbyggesett til å bygge figurer
Kan bruke molekylbyggesett til å bygge bestemte kjemiske forbindelser, med noe hjelp
Kan bruke molekylbyggesett til å bygge bestemte kjemiske forbindelser. Løser oppgaven selvstendig.


torsdag 17. januar 2013

Fysikkbingo

I fysikkbingo er det meningen at elevene skal lære seg begreper og symboler innen arbeid, energi og effekt. Elevene samarbeider i små grupper. Læreren leser opp benevning, navn eller enhet, og elevene setter et kryss om det passer. Feks kan de krysse av på energi hvis læreren leser opp Joule. Det er om å gjøre å få krysset ut hele brettet først. Aktiviteten tar ca 10 minutter og er et fint avbrekk i timen. Evt som oppsummering.

Fysikkbingo 1
t
w


m*a
g
FartJN


Energi


Strekningmandag 14. januar 2013

Regneoppgaver om arbeid, energi og effekt

ArbeidW=F*s

1. Aleksander dytter en sykkel 10 meter. Kraften han bruker er 200 N. Hvor stort arbeid utfører Aleksander på barnevognen?

2. Oppgave 6 s. 151 fra 3.6 i Trigger

3. Lag din egen oppgave om stillingsenergi og regn ut.

StillingsenergiEs= m*g*h

1. Hvor stort arbeid utføres når en vektløfter holder en vektstang på 100 kg 2,3 meter over bakken?

2. Hvor stort arbeid utfører Christoffer når en holder veska si på 5 kg 1,6 meter over bakken?

3. Lag din egen oppgave om stillingsenergi og regn ut.

BevegelsesenergiEb=0,5*m*V^2

1. Kari kjører med en fart på 40 km/h, hun og bilen veier 1200 kg til sammen. Hvor stor er bevegelsesenergien?

2. Kari øker så farten til 80 km/h. Hva er bevegelsesenergien nå?

3. Hva skjer med bevegelsesenergien når farten dobles?

4. Lag din egen oppgave om bevegelsesenergi og regn ut.

EffektEffekt= energi/tid

1. Hvor stor effekt har en lyspære som bruker 40 J hvert sekund?

2. Gjør aktivitet s. 146 i Trigger 10 og gjør beregningene

3. Gjør om formelen slik ar du kan finne tiden hvis du kjenner effekten og energien som brukes

4. Regn ut energien for hvor mye energi en panelovn som står på 1400W bruker i døgnet. Regn så ut hva det vil koste om den står på døgnet rundt i januar hvis prisen på en kWh er 0,7 Kr.