tirsdag 25. september 2012

Alternativ medisin

For tiden har fysiker Andreas Wahl en serie på NRK som heter "Folkeopplysningen". Der ser han nærmere på en del av det som tilbys innen alternativ medisin. Underveis treffer Andreas fagpersoner, testpersoner og diskuterer psykologiske fenomener. Dette er et svært nyttig program å bruke som utgangspunkt for diskusjoner om alternativ medisin og naturvitenskapelig forskning.
Jeg brukte episoden om akupunktur: http://tv.nrk.no/serie/folkeopplysningen/kmte61006510/sesong-1/episode-3 Episoden varer i 30 min.

Desverre ligger ikke episodene ute så lenge så jeg vil anbefale å handle raskt om man ønsker å bruke dette. Under har jeg beskrevet undervisningsopplegget jeg brukte til episoden.

fredag 14. september 2012

Besøk i Zoo Berlin

I forbindelse med klassetur på 10. trinn til Polen og Tyskland har jeg fått lagt inn et besøk i Zoo Berlin. Jeg har laget noen oppgaver som de skal jobbe med der. Jeg ser for meg at dette kan vi ha som grunnlag når de skal lære om naturlig utvalg og evolusjon.

Kompetansemål:
·         forklare hovedtrekkene i evolusjonsteorien og grunnlaget for denne teorien
·         gjøre greie for hvilke biotiske og abiotiske faktorer som inngår i et økosystem og forklare sammenhengen mellom faktorene

Læringsmål:
Gjennom oppgavene som du skal utføre i Berlin zoo er det meningen at du skal repetere innhold i begrepene biotiske og abiotiske faktorer. Du skal klare å observere disse. Senere i høst skal vi jobbe med evolusjonsteorien. Det er en utvidelse av det dere allerede har lært om livets utvikling.
Observasjoner dere gjør i dag skal vi bruke når vi skal jobbe med evolusjonsteorien. Det er derfor viktig at dere jobber godt med oppgavene. Observasjonene kan også være nyttige å snakke om i muntlig eksamen, da kan dere vise at dere kan knytte observasjoner med teori.