onsdag 1. desember 2010

Stasjonsundervisning- bli kjent med naturfaget


Photo by Cato Edvardsen
  Stasjonsundervisning er godt egnet i naturfag. Det er store muligheter for å variere aktivitetene på de ulike postene. Variasjon og tempo gjør at timen går fort. Årets erfaring med stasjonsundervisning er som oppsummering av en periode. Da har elevene kunnskap til å kunne jobbe selvstendig med nye problemstillinger. Tidlig i høst jobbet vi med å lære elevene om naturfaget. Vi jobbet med sikkerhet på labben, formulere hypoteser og skriving av rapporter. Da perioden var over brukte vi en økt på følgende stasjoner...

Stasjon 1:
Naturfagsrommet
1)      Skriv navn på utstyret du ser i arbeidsboken. (Jeg hadde satt fram endel utstyr på forhånd)
2)      Gassbrenner (Svar i arbeidsboken)
- Hvilke gasser finnes i brenneren?
- Hvordan får vi gassen, i en gassbrenner, til å       frigi mest energi? Finn ut minst to måter.
3) Hvordan virker et brannteppe (Diskuter)?
4) Les høyt for hverandre de reglene dere har valgt å skrive ned i arbeidsboken om sikkerhet på naturfagsrommet. (En oppgave de tidligere hadde i lekse)

Dersom dere blir ferdig med oppgaven før tiden er ute kan dere lese eller diskutere temaer som dere velger til prøven


Stasjon 2:
Forskning
1)Les rapporten, diskuter hva som er bra med den og hva som kunne vært gjort annerledes.
(Jeg hadde laget en god modellrapport for en øvelse som de hadde gjort tidligere i perioden)
2) Lag to hypoteser om hva som får svingetiden til en pendel til å endres. Skriv hypotesene i arbeidsboka. Test ut dersom dere får tid.
(s.26 i Trigger).

Dersom dere blir ferdig med oppgaven før tiden er ute kan dere lese eller diskutere temaer som dere velger til prøven

Stasjon 3)
Quiz
Skriv minst 5 av svarene i arbeidsboka, resten muntlig.
1)      Hva er et stereomikroskop, og når ble det oppfunnet?
2)      Hva betyr ”stereo” når vi snakker om mikroskop?
3)      Hvilken gift ble brukt for å bekjempe malaria på Borneo?
4)      Hvordan kan man finne ut hvor mange fisker det er i et vann?
5)      Hvordan er regelen for blanding av syre og vann?
6)      Ved hvilken temperatur koker vannet å Engebråten? Forklar hvorfor.
7)      Hva kalles metoden forskerne bruker for å vurdere resultatene til et forsøk?
8)      Fortell alt dere kan om Leonardo Da`Vinci
9)      Hva er en feilkilde?
10)   Hva er en hypotese?
11)   Kan vi stole på at en hypotese stemmer?
12)      Lag tre spørsmål til eleven som sitter til høyre for deg fra kap 1.
13)      Svar på tre spørsmål som eleven til venstre har laget.

Dersom dere blir ferdig med oppgaven før tiden er ute kan dere lese eller diskutere temaer som dere velger til prøven


Organisering:
Klassen ble delt i seks grupper. Ca 5 på hver gruppe. Jeg hadde to og to like stasjoner. Hver gruppe fikk ca 20 min. på hver stasjon.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar