fredag 9. november 2012

Prosjekt om seksualitet

Dere skal lage en problemstilling til temaet dere trekker (Ungdom og seksualitet, seksuelt overførbare sykdommer, abort, seksuell orientering, prevensjon). Produktet skal være en presentasjon der dere presenterer og drøfter problemstillingen. Det å drøfte en problemstilling vil si å belyse temaet fra flere sider.  I presentasjonen skal dere også naturlig komme inn på et av de andre kompetansemålene dere selv velger. Vær kreative i valg av presentasjonsform. Dere får ikke bruke PowerPoint denne gangen. Alternative presentasjonsformer kan f.eks. være paneldebatt, rollespill, film, intervju, portrettintervju, hørespill for radio osv. Presentasjon skal vare i maks 5 minutter per gruppe og kan være laget på forhånd.
Dere skal også være opponenter til den andre gruppen som har samme tema som dere selv. Det vil si at dere skal vurdere hverandres presentasjoner og forberede 3 spørsmål til den andre gruppen knyttet til deres presentasjon.