onsdag 12. desember 2012

Det genetiske hjulet

Kilde foto: http://webster.hibo.no/alu/itweb/web10/kristine/det_genetiske_hjulet.htm
Gyldendal har publisert "Det genetiske hjul" med oppgaver. Det er gode oppgaver og er en morsom aktivitet knyttet til mangfold i naturen. I oppgavene fokuseres det på at
hensikten med dette forsøket er å undersøke fordelingen av ulike fenotyper og genotyper som er lette å observere.

torsdag 6. desember 2012

Revidert naturfagslæreplan ute på høring

I dag ble forslaget til revidert læreplan i naturfag lagt ut for høring. Planen finner du på utdanningsdirektoratet sine sider . Dette er noen av forslagene:

- Endringer er gjort for å gjøre grunnleggende ferdigheter tydligere
- Det er forslag om å integrere kompetansemålene fra hovedområde verdensrommet inn under andre hovedrområder.
- Det er også forslag om endringer, presiseringer og strykinger av noen kompetansemål.

På hjemmesiden finner du også skjema for svar til høringen.

http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Hoering--justering-av-lareplaner-for-engelsk-matematikk-naturfag-norsk-og-samfunnsfag/