onsdag 12. desember 2012

Det genetiske hjulet

Kilde foto: http://webster.hibo.no/alu/itweb/web10/kristine/det_genetiske_hjulet.htm
Gyldendal har publisert "Det genetiske hjul" med oppgaver. Det er gode oppgaver og er en morsom aktivitet knyttet til mangfold i naturen. I oppgavene fokuseres det på at
hensikten med dette forsøket er å undersøke fordelingen av ulike fenotyper og genotyper som er lette å observere.

torsdag 6. desember 2012

Revidert naturfagslæreplan ute på høring

I dag ble forslaget til revidert læreplan i naturfag lagt ut for høring. Planen finner du på utdanningsdirektoratet sine sider . Dette er noen av forslagene:

- Endringer er gjort for å gjøre grunnleggende ferdigheter tydligere
- Det er forslag om å integrere kompetansemålene fra hovedområde verdensrommet inn under andre hovedrområder.
- Det er også forslag om endringer, presiseringer og strykinger av noen kompetansemål.

På hjemmesiden finner du også skjema for svar til høringen.

http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Hoering--justering-av-lareplaner-for-engelsk-matematikk-naturfag-norsk-og-samfunnsfag/

fredag 9. november 2012

Prosjekt om seksualitet

Dere skal lage en problemstilling til temaet dere trekker (Ungdom og seksualitet, seksuelt overførbare sykdommer, abort, seksuell orientering, prevensjon). Produktet skal være en presentasjon der dere presenterer og drøfter problemstillingen. Det å drøfte en problemstilling vil si å belyse temaet fra flere sider.  I presentasjonen skal dere også naturlig komme inn på et av de andre kompetansemålene dere selv velger. Vær kreative i valg av presentasjonsform. Dere får ikke bruke PowerPoint denne gangen. Alternative presentasjonsformer kan f.eks. være paneldebatt, rollespill, film, intervju, portrettintervju, hørespill for radio osv. Presentasjon skal vare i maks 5 minutter per gruppe og kan være laget på forhånd.
Dere skal også være opponenter til den andre gruppen som har samme tema som dere selv. Det vil si at dere skal vurdere hverandres presentasjoner og forberede 3 spørsmål til den andre gruppen knyttet til deres presentasjon.

tirsdag 25. september 2012

Alternativ medisin

For tiden har fysiker Andreas Wahl en serie på NRK som heter "Folkeopplysningen". Der ser han nærmere på en del av det som tilbys innen alternativ medisin. Underveis treffer Andreas fagpersoner, testpersoner og diskuterer psykologiske fenomener. Dette er et svært nyttig program å bruke som utgangspunkt for diskusjoner om alternativ medisin og naturvitenskapelig forskning.
Jeg brukte episoden om akupunktur: http://tv.nrk.no/serie/folkeopplysningen/kmte61006510/sesong-1/episode-3 Episoden varer i 30 min.

Desverre ligger ikke episodene ute så lenge så jeg vil anbefale å handle raskt om man ønsker å bruke dette. Under har jeg beskrevet undervisningsopplegget jeg brukte til episoden.

fredag 14. september 2012

Besøk i Zoo Berlin

I forbindelse med klassetur på 10. trinn til Polen og Tyskland har jeg fått lagt inn et besøk i Zoo Berlin. Jeg har laget noen oppgaver som de skal jobbe med der. Jeg ser for meg at dette kan vi ha som grunnlag når de skal lære om naturlig utvalg og evolusjon.

Kompetansemål:
·         forklare hovedtrekkene i evolusjonsteorien og grunnlaget for denne teorien
·         gjøre greie for hvilke biotiske og abiotiske faktorer som inngår i et økosystem og forklare sammenhengen mellom faktorene

Læringsmål:
Gjennom oppgavene som du skal utføre i Berlin zoo er det meningen at du skal repetere innhold i begrepene biotiske og abiotiske faktorer. Du skal klare å observere disse. Senere i høst skal vi jobbe med evolusjonsteorien. Det er en utvidelse av det dere allerede har lært om livets utvikling.
Observasjoner dere gjør i dag skal vi bruke når vi skal jobbe med evolusjonsteorien. Det er derfor viktig at dere jobber godt med oppgavene. Observasjonene kan også være nyttige å snakke om i muntlig eksamen, da kan dere vise at dere kan knytte observasjoner med teori.

onsdag 11. juli 2012

Totalrefleksjon og fiberoptisk kabel


Mine elever synes fenomenet totalrefleksjon, og hvordan fiberoptiske kabler virker er vanskelig. Jeg har nok ikke vært så flink til å forklare heller. Denne filmsnutten tror jeg er kjempe fin for å illustrere fenomenet. Den skal jeg bruke neste gang.

fredag 29. juni 2012

Universal sandbox

En av de siste skoledagene før ferien kom en av elevene mine bort til meg å fortalte om simulatoren universal sandbox. I motsetning til de fleste astronomisimulatorer som bare viser deg hvordan universet ser ut eller hvor planetene er, er universet Sandbox en kraftig gravitasjon simulator. Du kan legge til en annen stjerne til vårt solsystem og se hva som skjer. Den har utrolig mange muligheter. Kos deg med den! Her finner du simulatoren http://universesandbox.com/

lørdag 2. juni 2012

Radioaktivitet

 
I dette klippet forklarer Petter Schjerven "alt om radioaktivitet" på 5 minutter. Det kan egne seg godt som innledning eller oppsumering av temaet. Følger du denne lenken http://nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/841919 har nrkskole samlet flere klipp om radioaktivitet.

Viten.no har laget et program hvor elevene kan jobbe aktivt med temaet. En lastebil kolliderer på Dovrefjell. I rollen som journalister skal elevene dekke saken. Lasten viser seg å inneholde radioaktivt materiale.

søndag 13. mai 2012

Etherpad; skrive i naturfag


NDLA har et fantastisk verktøy for å variere skriving i naturfag. Etherpad er et samskrivingsdokument hvor elevene kan skrive i samme dokument i sanntid fra hver sin PC. De kan sitte hjemme eller i klasserommet. Dokumentet opprettes raskt ved å klikke på denne lenken http://samskrive.ndla.no/ .

torsdag 12. april 2012

Mind gap

Photo by:Woutergroen
Før påske tok jeg med klassene mine på utstillingen "Mind gap" på Teknisk museum. I forkant hadde vi jobbet med hjernen, nervesystemet og hormoner. Dette besøket var midt i blinken. Utstillingen er spektakulær og museets guider er kunnskapsrike og engasjerende. Omvisningen passet perfekt inn i det vi hadde jobbet med både i forhold til nivå og interesse hos elevene. Dette anbefales på det sterkeste.

torsdag 29. mars 2012

Hvordan lage en problemstilling?

Photo: FBI
Jeg har forsøkt å lage en forklaring på hvordan man kan lage og hva som kjennetegner en god problemstilling. Jeg syns det er vanskelig. Hvis du har kommentarer eller tips til hvordan jeg kan forbedre denne så ønskes det velkommen.

onsdag 7. mars 2012

Studere fargefenomener med lysboks


• Bruk de gjennomsiktige fargefiltrene og lysboksen til å bevise at hvit lys inneholder alle farger. Noter i arbeidsboka hva dere finner ut.

• Bruk linsene i boksen til å lage en regnbue. Svar i arbeidsboka på hvorfor den fiolette fargen kommer innerst.

søndag 4. mars 2012

Naturfagsnyheter

Kremflaske på de syv hav (tema: plast)

Photo by: Josefine Haugen (Creative commons by-nc-sa)
Denne kremflasken fant jeg på stranden i helgen. Etter en reise på de syv hav er boksen nesten rustet bort, plastkorken derimot er like kremhvit og blank. Bruk gjerne bildet i en presentasjon eller som utgangspunkt for diskusjon. Tema kan være, forbrukerkultur, hvordan menneskelig aktivitet påvirker et område, plastegenskaper osv.

lørdag 3. mars 2012

Øyet

Photo by: Josefine Haugen (Creative commons by-nc-sa)
Det finnes mange læringsressuser på Internett om øyet. Siden skolestoff har to aktuelle presentasjoner. En om øyets anatomi og en med aktiviteter. De er enkle, men dekkende og gode. Se: http://www.skolestoff.org/naturfag/slide__0024.html

Nb! Den virker nok best med Internett eksplorer.

torsdag 1. mars 2012

Memory med lys

Her er et sett med begreper og forklaringer som knyttes til temaet lys.  La først elevene finne hvilke begrep og forklaring som hører sammen. Deretter snus brikkene opp ned og det er om og gjøre å finne de som hører sammen. Det passer med grupper på to eller tre elever.

tirsdag 14. februar 2012

Hurra, vi feirer 20 000 sidevisninger!

Kjempe hyggelig at så mange er inne å titter på bloggen

La elevene bidra i internasjonal forskning

Forskere sitter med enorme mengder data som de ber om hjelp av publikum til å analysere og systematisere. I fjor kom et gjennombrudd i AIDS forskning etter at dataspillere verden over spilt «Fold It» og i løpet av 10 dager løst en femten år gammel gåte. Spillet gikk ut på å folde proteiner. Det kan virke som at dette er en trend og jeg tenker at det vil være en fin opplevelse for elevene å få mulighet til å bidra.

Lysbrytning

Bending Light

Click to Run

Finn naturfag i media!

Naturfag finner vi rundt oss hele tiden. I dag skal vi jobbe med naturfag i media. Dere skal presentere svarene på oppgavene nedenfor på en A4 side. Gjerne som en avisside.

torsdag 26. januar 2012

Argumenter for fysisk aktivitet i roller

Opphav: Bain News Service
Her er en øvelse jeg gjorde med mine elever, både for at de skulle lære om fordelene med fysisk aktivitet og at de skulle lære seg å argumentere saklig og begrunnet. Aktiviteten er knyttet til at elevene går inn i ulike roller. Først snakket vi litt om hva argumentasjon er og hva som er virkemidler i munlitg kommunikasjon (kroppspråk, stemmeleie osv). Hjemme hadde elevene forbredt seg ved å lese naturfaglige tekster om fordeler med trening. Elevene jobbet noen minutter med å notere argumenter. Jeg delte grupper inn med fire eller fem elever. Jeg ga to av elevene på hver gruppe et rollekort og de skulle diskutere i roller. De andre fikk i oppgave og observere og notere gode argumenter og overbevisende kroppspråk. De kom med tilbakemeldinger til aktørene etterpå. Da de var ferdig fikk de rollene til gruppen bak dem. De som var aktører sist ble så observatører.

tirsdag 24. januar 2012

Immunforsvaret

Som innledning så vi filmen fra bioteknologiskolen om vaksiner. Den finner du her. Så tok vi utgangspunkt i lærebokteksten om temaet. Feks Trigger 9. Delte elevene inn i grupper, de fikk disse temaene å jobbe med:

1. forsvarslinje, 2. forsvarslinje, 3. forsvarslinje, vaksiner, feber, HIV/Aids

Gruppene fikk også utdelt tekst om temaet fra NIH.no. Dette er krevende tekster så de fikk også en ordliste. I løpet av en halv time skulle gruppen lage en minipresentasjon om temaet sitt. De leste først den tilpassede enkle teksten i læreboken, så artikkelen. Temaene har ulike vanskegrad på tekstene så jeg delte inn gruppene differensiert etter nivå.
Erfaringen min var at ved å avansere tekstene så klarte de å tilegne seg informasjon fra fagartikler som faktisk er beregnet på leger. Alle forstod ikke alt, men da kunne de støtte seg på den enklere teksten og samarbeid i gruppa. Dette ble en fin økt. Under finner du lenkene til tekstene jeg brukte og ordlisten.

lørdag 21. januar 2012

Bioteknologiskolen

Bioteknologiskolen.no er  en læringsressurs som først og fremst er beregnet på videregående. Jeg syns allikevel at mye av det som finnes på denne siden også passer på ungdomsskolen. Jeg har tenkt å bruke en film om vaksinering som intro til emnet om immunforsvaret og vaksiner. Det finnes flere filmer om ulike temaer. Det er også laget arbeidsoppgaver til filmen. De syns jeg ikke er like relevante

lørdag 7. januar 2012

Angry birds og fysikkens lover

Flere som jobber med fysikk har latt seg inspirere til å analysere hvorvidt det populære spillet "Angry birds" følger fysikkens lover. Noen bruker også spillet som utgangspunkt i sin undervisning. Mye av fysikken som beskrives går nok over hodet på våre ungdomsskoleelever. Sverre Holms artikkel om temaet er morsomt og enkelt skrevet. Jeg tenker å bruke dette som lesetrening i naturfag, og hvis noen elever lærer noe eller får økt interesse for fysikk så er det en bonus. Artikkelen finner du her: