mandag 31. oktober 2011

Boktips 2: "Fysikk for lærere"

Begeistret som jeg var over boken "Kjemi for lærere" vil jeg også anbefale boken "Fysikk for lærere".  Boken er skrevet for læreskolestudenter, men er kjempe fin for oss som allerede underviser i faget. Her er alle aktuelle temaer innen fysikk i naturfag beskrevet på en lettfattelig måte. Jeg tenker også at deler av teksten og oppgaver i boken kan brukes direkte mot elever. Boken er utgitt på Gyldendal forlag og er skrevet av Carl Angell, Eirik Grude Flekkøy og Jostein Riiser Kristiansen.

søndag 30. oktober 2011

Oppvarmingsøvelser til brainstorming

View more presentations from Ethos3

Har du noen gang gitt elevene brainstorming som oppgave uten at de kommer med noen gode forslag eller ideer? Her er endel tips til aktiviteter som varmer opp hjernen før en slik oppgave.

lørdag 29. oktober 2011

Er elektriske apparater hjemme seriekoplet eller parallellkoplet?

En aktivitet som skal hjelpe elevene til å kunne argumentere for fordelen med at elektriske apparater er seriekoplet og ikke paralellkoplet. En fin måte elevene kan lære dette er ved erfaring. I tilegg får de benyttet kunnskap og ferdigheter de har tilegnet seg dersom de har jobbet med serie- og parallellkoplinger tidligere. Her har jeg laget to aktiviteter over temaet. Oppgavene har ulik vanskegrad og kan være et ledd i tilpasset opplæring.

Kryssord om celler og arvestoff

Kryssord om celler er hentet fra Viten.no.

fredag 28. oktober 2011

Hvorfor får ikke fuglene støt?

Tekst og oppgaver om hvorfor fuglene tilsynelatende ikke får strøm på høyspentledninger.
Photo:Evelyn Simak
 Fuglene får tilsynelatende aldri støt når de setter seg på høyspentledningene. Hvorfor gjør de ikke det?

lørdag 22. oktober 2011

Den blinde flekken

Netthinnen mottar og reagerer på innkommende lys og sender signaler til hjernen, slik at du kan se. Men en liten del av netthinnen gir deg ikke visuell informasjon. Dette er den blinde flekken.

For å teste dette trenger elevene et kort (ark eller stiv papp fungerer bra) på ca. 8 x 13 cm. 

Boktips: "Kjemi for lærere"

Naturfag er et utfordrende fag å undervise i ettersom de fleste av oss naturfagslærere ikke har spesialkompetanse i alle disipliner. Ofte trenger jeg å lese meg opp på stoff før jeg skal undervise i et tema. For en liten stund siden mottok jeg en bok fra Gyldendal som heter "Kjemi for lærere". Den er skrevet for lærerstudenter, men er en gullgruve for oss som underviser i faget. Her er alle temaer innen kjemi godt forklart og illustrert, det er gode oppgaver til de ulike temaene og det finnes en nettressurs hvor det er ulike forsøk til temaene. Et kjempe fint oppslagsverk i kjemi for oss som underviser i naturfag. Boken er skrevet av Merete Hannisdag og Vivi Ringnes

mandag 10. oktober 2011

Hvordan virus innvaderer kroppen

Nå setter kulda inn og influensasesongen kommer over oss igjen.  Så hvordan går forkjølelse eller influensa fra person til person og hva er egentlig det gjør med kroppen din? NPR svarer på disse spørsmålene i følgende animerte videoen: