torsdag 26. januar 2012

Argumenter for fysisk aktivitet i roller

Opphav: Bain News Service
Her er en øvelse jeg gjorde med mine elever, både for at de skulle lære om fordelene med fysisk aktivitet og at de skulle lære seg å argumentere saklig og begrunnet. Aktiviteten er knyttet til at elevene går inn i ulike roller. Først snakket vi litt om hva argumentasjon er og hva som er virkemidler i munlitg kommunikasjon (kroppspråk, stemmeleie osv). Hjemme hadde elevene forbredt seg ved å lese naturfaglige tekster om fordeler med trening. Elevene jobbet noen minutter med å notere argumenter. Jeg delte grupper inn med fire eller fem elever. Jeg ga to av elevene på hver gruppe et rollekort og de skulle diskutere i roller. De andre fikk i oppgave og observere og notere gode argumenter og overbevisende kroppspråk. De kom med tilbakemeldinger til aktørene etterpå. Da de var ferdig fikk de rollene til gruppen bak dem. De som var aktører sist ble så observatører.

tirsdag 24. januar 2012

Immunforsvaret

Som innledning så vi filmen fra bioteknologiskolen om vaksiner. Den finner du her. Så tok vi utgangspunkt i lærebokteksten om temaet. Feks Trigger 9. Delte elevene inn i grupper, de fikk disse temaene å jobbe med:

1. forsvarslinje, 2. forsvarslinje, 3. forsvarslinje, vaksiner, feber, HIV/Aids

Gruppene fikk også utdelt tekst om temaet fra NIH.no. Dette er krevende tekster så de fikk også en ordliste. I løpet av en halv time skulle gruppen lage en minipresentasjon om temaet sitt. De leste først den tilpassede enkle teksten i læreboken, så artikkelen. Temaene har ulike vanskegrad på tekstene så jeg delte inn gruppene differensiert etter nivå.
Erfaringen min var at ved å avansere tekstene så klarte de å tilegne seg informasjon fra fagartikler som faktisk er beregnet på leger. Alle forstod ikke alt, men da kunne de støtte seg på den enklere teksten og samarbeid i gruppa. Dette ble en fin økt. Under finner du lenkene til tekstene jeg brukte og ordlisten.

lørdag 21. januar 2012

Bioteknologiskolen

Bioteknologiskolen.no er  en læringsressurs som først og fremst er beregnet på videregående. Jeg syns allikevel at mye av det som finnes på denne siden også passer på ungdomsskolen. Jeg har tenkt å bruke en film om vaksinering som intro til emnet om immunforsvaret og vaksiner. Det finnes flere filmer om ulike temaer. Det er også laget arbeidsoppgaver til filmen. De syns jeg ikke er like relevante

lørdag 7. januar 2012

Angry birds og fysikkens lover

Flere som jobber med fysikk har latt seg inspirere til å analysere hvorvidt det populære spillet "Angry birds" følger fysikkens lover. Noen bruker også spillet som utgangspunkt i sin undervisning. Mye av fysikken som beskrives går nok over hodet på våre ungdomsskoleelever. Sverre Holms artikkel om temaet er morsomt og enkelt skrevet. Jeg tenker å bruke dette som lesetrening i naturfag, og hvis noen elever lærer noe eller får økt interesse for fysikk så er det en bonus. Artikkelen finner du her: