fredag 29. april 2011

Digital kompetanse 2

Kilde:
http://cooltoolsforschools.wikispaces.com/
Her er verktøyskassen til digital kompetanse i skolen - cool tools for schools. En fantastisk internettside som har samlet alle tilgjengelige ressurser om bruk av digitaleverktøy. Her finnes lenker til presentasjonsprogrammer, bildebehandling, video/lyd redigering, musikk, grafiske verktøy, wiki, blogger osv. Her er det bare å slippe fantasien løs. Og kjenner jeg elevene så kommer til til å syns at dette er kjempe gøy og motiverende.

Besøk hjemmesiden: cool tools for schools
Se også blogginnlegget: Digital kompetanse 1

torsdag 14. april 2011

Spørsmål til prøve om massetetthet

Masse                Volum            Massetetthet
4,0 kg                 2,0 dm3
                           3,0 dm3               6,0 kg/dm3
3,4 kg                                             1,7 kg/dm3
2,9 kg                3,7 dm3
8,3 kg                                             3,5 kg/dm3

I tabellen mangler det noen tall. Skriv inn tallene som mangler. Husk benevning.

søndag 10. april 2011

Diskusjonsoppgaver om vann og hydrogenbindingenes egenskaper

2006-02-13 Drop-impactEndelig kan elevene nok til at de kan begynne å drøfte fenomener. Her har jeg laget 4 diskusjonsoppgaver basert på kap. 8.2 i Trigger 8 (de passer nok fint for alle som kan noe om hydrogenbindinger). Det er også fine oppgaver til prøve for å se om elevene kan anvende kunnskap.

Spørsmål:
1. Salt kan løse hydrogenbindinger. Hvorfor tror du vi bruker salt på veiene om vinteren?
2. Vann kan holde bedre på energi enn luft. Hvorfor er tomatene det varmeste på en pizza?
3. Vi blir kjølt ned når kroppen bruker varme. Energien får vann til å fordampe fra kroppen vår som svette. Kan du forklare hvorfor det føles som vi fryser når feberen stiger? Og at vi svetter når feberen går ned?
4. Fryser isen raskere på sjøvann enn ferskvann?

Svar:

torsdag 7. april 2011

Forskerspiren forsker på vann

De neste ukene skal dere arbeide som forskere innen temaet vann. Dere får hjelp av nysgjerrigpermetoden til gjennomføring av prosjektet. Dere skal formulere problemstilling og hypotese. Deretter skal dere designe et eksperiment som hjelper dere å finne ut om hypotesen stemmer. Når dere er ferdig med å analysere resultatene skal dere levere inn en rapport og lage en presentasjon (det kan være brosjyre, skrive et avisinnlegg, en muntlig presentasjon, en film eller kanskje som et forslag til kommunestyret). Hjemme skal dere jobbe for å holde fristene og dere skal finne og lese en artikkel om temaet dere har valgt hver uke. På slutten av rapporten skal det ligge en liste over navn og forfatter på alle artiklene dere har lest.

søndag 3. april 2011

Atomulykker og radioaktivitet

 
Elevene mine er fortsatt bekymret for atomkraftverkene i Japan. De spør mye, ofte kan jeg ikke svare. Det er også vanskelig å forklare dette med radioaktivitet med deres begrensede kjemi og fysikkkunnskaper. Jeg har funnet endel klipp og artikler som jeg kan vise dem. Jeg har også funnet endel ferdige undervisningsopplegg. Kanskje er det noe du kan bruke?