lørdag 20. november 2010

Gøy med bakteriedyrking

Tidligere i høst jobbet vi med celler og bakterier. I den forbindelse laget jeg et case.  Elevene skulle tenke seg at de jobbet i en forskergruppe som fikk i oppdrag å gi en anbefaling til en restaurant om hva kokkene burde bruke til å vaske hendene sine med for å hindre smitte. Dette var moro. Elevene gikk rett i roller og diskuterte hvordan de skulle sette opp forsøket, de dyrket bakterier og skrev rapport der de ga anbefalinger til oppdragsgiver. De syns det var gøy og lærerikt. Min erfaring er at elevene lettere forstår det faglige innholdet dersom forsøket settes inn i en sammenheng f.eks i et case.

Klikk på les mer så ser du ressursheftet jeg laget til elevene.

Gjennomføring: Elevene ble delt inn i grupper. De fikk oppdraget med heftet. De leste artiklene og fikk beskjed om å pugge ordlisten. Den fikk de som gloseprøve i løpet av perioden. Jeg styrte framdriften ved at jeg ville se hypoteser og forsøksdesignet før de satt i gang. De kunne få tre petriskåler med maltekstraktagar. Etter en uke kunne de lese av resultatet. Vi snakket endel om kildebruk og de brukte kilder for å forklare resultatene de hadde fått i rapporten. 


I orginalen har jeg flere bilder, måtte fjerne disse her pga opphavsrett:)


Evaluering: Elevene synes det var et spennende opplegg. De lærte å sette opp og gjennomføre forsøk, de utviklet sitt vokabular, skrive grundig rapport og utviklet sin evne til å diskutere fag. Som tilbakemelding fra meg fikk de ark med kjennetegn for måloppnåelse der jeg hadde krysset av for nivået på besvarelsen. I tillegg skrev jeg en liten kommentar. Dette måtte de diskutere når de fikk den tilbake.  De er bare 8. klassinger, men alle gruppene satte opp gode forsøk og leverte rapporter med høy kvalitet. Erfaringen er at elevene lærte mye av dette.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar