mandag 29. august 2011

Kjennetegn for måloppnåelse for naturfagsrapporter

Klikk på les mer så finner du en liste over hva som bør være med i en rapport og et skjema med kjennetegn for måloppnåelse på naturfagsrapporter. Skjemaet har sine svakheter, jeg tar gjerne i mot tips til forbedringer
Naturfagsrapport
Forsøkets navn og dato

Hensikt: Hva ville dere finne ut eller lære med dette forsøket?

Hypotese : Hva trodde du ville skje? En hypotese består av en påstand og en forklaring som kan testes. Det er ikke alltid det er hypotese i forsøket

Utstyr: Liste over utstyr dere brukte under forsøket og figur (tegning eller bilde) av ”oppsettet” av forsøket.

Framgangsmåte : Hvordan gikk dere fram? Beskriv steg for steg.

Resultater:
Hva observerte dere og hvilke resultater fikk dere? Presenter på en hensiktsmessig måte; det kan variere feks liste, tabell, tekst, tegning, graf og diagram osv.

Drøfting: Kan du forklare resultatet faglig? Var det noen feilkilder? isåfall hvilken? Burde forsøket vært utført på en annen måte?

Konklusjon: Kort oppsummering av hva dere fant ut av forsøket. Dersom dere hadde hypotese så skal konklusjonen svare på hypotesen.
Kjennetegn på måloppnåelse

Grad av måloppnåelse
Middels grad av måloppnåelse
Høy grad av måloppnåelse
Form og utseende
Navn på forsøket. Har med alle delene som skal være i en rapport. Flere skrivefeil.
Du strukturerer rapporten i flere nivåer med over og underoverskrifter. Du har en ryddig presentasjon. Noen skrivefeil.
Du har en ryddig og pen presentasjon. Gode illustrasjoner, tydelig struktur og få eller ingen skrivefeil.
Hypotese
Består av en påstand og en forklaring.
Består av en påstand og en forklaring som kan testes.
Består av en påstand og en sannsynlig forklaring som kan testes.
Presentasjon av framgangsmåte og resultat
Du kan gjengi forsøket og presentere resultatet.

Du kan gjengi forsøket og presentere resultatet på en ryddig måte.
Du kan gjengi forsøket objektivt og presentere resultatet på en hensiktsmessig måte.
Forståelse

Du kan vurdere om et forsøk var mislykket. Foreslår enkle og åpenbare forbedringer.

Du kan knytte noe teori til forsøket .
Du kan vurdere feilkilder i et forsøk. Foreslår enkle og åpenbare forbedringer.

Du kan drøfte resultatet ved å trekke inn annen faglig kunnskap. Du kan drøfte feilkilder og vurdere et forsøks styrker og svakheter. Og kan komme med forslag til forbedringer
Konklusjon
Konklusjon er et sammendrag av resultatet
Konklusjon svarer på hypotesen.
Konklusjonen svarer på hypotesen gjennom resultater i forsøket


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar