fredag 28. oktober 2011

Hvorfor får ikke fuglene støt?

Tekst og oppgaver om hvorfor fuglene tilsynelatende ikke får strøm på høyspentledninger.
Photo:Evelyn Simak
 Fuglene får tilsynelatende aldri støt når de setter seg på høyspentledningene. Hvorfor gjør de ikke det?

IV nr. 7/2007 s. 21
Man får støt av elektrisk strøm som måles i ampere og består av ladede partikler i bevegelse. Denne bevegelsen representerer energi som kan avsettes i kroppen og være både ubehagelig og skadelig. Det er spenningen, eller rettere sagt spenningsforskjellen, som driver den elektriske strømmen. Den måles i volt. Spenningen er også et uttrykk for energien som er til stede i et elektromagnetisk felt, og når en fugl sitter på en høyspentledning, befinner den seg i et felt med høy energi. Fordi energien har den samme høye verdien overalt i fuglens omgivelser, er det ingen spenningsforskjell til stede som kan utløse elektrisk strøm. Hvis fuglen derimot fikk forbindelse med bakken, ville den omgående blitt drept av strømmen som den høye spenningsforskjellen mellom jord og kabel ville resultert i. Større fugler som ørn eller ugle kan bli drept av strømførende ledninger hvis de skulle komme borti to ledninger på en gang. Da vil spenningsforskjellen mellom ledningene utløse et elektrisk støt.
Kilde: http://illvit.no/spor-oss/hvorfor-far-ikke-fuglene-stot

Svar på oppgavene i arbeidsboka
1)Les teksten og strek under fagordene
2) Lag en ordliste der dere forklarer fagordene
3)Skriv en kort tekst der dere forklarer en 7. Klassing hvorfor fuglene ikke får støt når de setter seg på høyspentledninger.
4) Denne teksten er hentet fra en spørrespalte i Illustrert vitenskap. Hvordan vil du vurdere dette som en kilde?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar