lørdag 29. oktober 2011

Er elektriske apparater hjemme seriekoplet eller parallellkoplet?

En aktivitet som skal hjelpe elevene til å kunne argumentere for fordelen med at elektriske apparater er seriekoplet og ikke paralellkoplet. En fin måte elevene kan lære dette er ved erfaring. I tilegg får de benyttet kunnskap og ferdigheter de har tilegnet seg dersom de har jobbet med serie- og parallellkoplinger tidligere. Her har jeg laget to aktiviteter over temaet. Oppgavene har ulik vanskegrad og kan være et ledd i tilpasset opplæring.


Versjon 1.
1. Koble opp en enkel seriekobling med to lamper.
2. Tegn koplingsskjema
3. Hva skjer dersom en lampe skrus ut eller går i stykker?
3. Koble opp en parallellkobling med to lamper.
4.Tegn koplingsskjema
5. Hva skjer dersom en lampe skrus ut eller går i stykker?
6. Tror du elektriske apparater i hjemmet er serie- eller parallellkoplet, begrunn svaret?

Versjon 2
Er elektriske apparater i hjemmet seriekoplet eller parallellkoplet?
Sett opp hypoteser og gjør eksperimenter. Svar på spørsmålet med grundig forklaring og vis med koplingskjema.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar