torsdag 6. desember 2012

Revidert naturfagslæreplan ute på høring

I dag ble forslaget til revidert læreplan i naturfag lagt ut for høring. Planen finner du på utdanningsdirektoratet sine sider . Dette er noen av forslagene:

- Endringer er gjort for å gjøre grunnleggende ferdigheter tydligere
- Det er forslag om å integrere kompetansemålene fra hovedområde verdensrommet inn under andre hovedrområder.
- Det er også forslag om endringer, presiseringer og strykinger av noen kompetansemål.

På hjemmesiden finner du også skjema for svar til høringen.

http://www.udir.no/Regelverk/Horinger/Saker-ute-pa-horing/Hoering--justering-av-lareplaner-for-engelsk-matematikk-naturfag-norsk-og-samfunnsfag/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar