torsdag 26. januar 2012

Argumenter for fysisk aktivitet i roller

Opphav: Bain News Service
Her er en øvelse jeg gjorde med mine elever, både for at de skulle lære om fordelene med fysisk aktivitet og at de skulle lære seg å argumentere saklig og begrunnet. Aktiviteten er knyttet til at elevene går inn i ulike roller. Først snakket vi litt om hva argumentasjon er og hva som er virkemidler i munlitg kommunikasjon (kroppspråk, stemmeleie osv). Hjemme hadde elevene forbredt seg ved å lese naturfaglige tekster om fordeler med trening. Elevene jobbet noen minutter med å notere argumenter. Jeg delte grupper inn med fire eller fem elever. Jeg ga to av elevene på hver gruppe et rollekort og de skulle diskutere i roller. De andre fikk i oppgave og observere og notere gode argumenter og overbevisende kroppspråk. De kom med tilbakemeldinger til aktørene etterpå. Da de var ferdig fikk de rollene til gruppen bak dem. De som var aktører sist ble så observatører.
Rollekort
1.
Gymlærer: Ønsker mer materiell og flere gymtimer på timeplan.
Rektor: Skal diskutere med gymlærer som ønsker mer materiell og flere gymtimer på timeplan. Rektor må tenke på skolens økonomi i denne diskusjonen.
2.
Journalist: Skal lage en reportasje om trening. Skal intervjue et medlem i turistforeningen og en typisk TV-slave.
Trine: Medlem i den norske turistforening, glad i å trene. Skal intervjues i en reportasje om trening.
Hans: Skal intervjues i en reportasje om trening. Han er negativ til at media fokuserer så mye på trening.
3.
Foreldre: Ønsker at 7. klassingen deres skal være i mer aktivitet.
7. Klassing: som ønsker å bruke mest mulig tid på playstation.

4.
Personlig trener: Ønsker å få en sofasliter til å bli i superform så han får en god historie å reklamere med.
Sofasliter: Fikk timer hos personlig trener av kona til jul.
5.
Lege: Opptatt av at pasienten skal begynne å trene.
Pasient: Gammel dame som har vondt i ryggen og søvnproblemer.
6.
Helsepolitiker: Ønsker at befolkningen skal komme i bedre form. Både for eget velvære og for samfunnets økonomi.
En velger: Skal diskutere med helsepolitiker. Velgeren vil uansett at et annet parti skal vinne.
7.
Medlem av Den norske turistforening: Ønsker seg vervepremie.
Venn til Medlem av Den norske turistforening: Blir forsøkt vervet. Har aldri gått lengre tur enn rundt Sognsvann. Elsker å strikke og høre på radioen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar