fredag 27. januar 2012

Digital simulering for å studere egenskaper til sure og basiske løsninger

Acid-Base Solutions
Click to Run


Hvordan er sterke og svake syrer forskjellig? Bruk lab verktøy på datamaskinen for å finne ut! Dypp papiret eller sonden inn i løsningen for å måle pH, eller sette i elektrodene å måle ledningsevne. Så se hvordan konsentrasjon og styrke påvirke pH. Kan en svakt sur løsning har samme pH som en sterk sur løsning?

Kilde: http://phet.colorado.edu/en/simulation/acid-base-solutions

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar