lørdag 21. januar 2012

Bioteknologiskolen

Bioteknologiskolen.no er  en læringsressurs som først og fremst er beregnet på videregående. Jeg syns allikevel at mye av det som finnes på denne siden også passer på ungdomsskolen. Jeg har tenkt å bruke en film om vaksinering som intro til emnet om immunforsvaret og vaksiner. Det finnes flere filmer om ulike temaer. Det er også laget arbeidsoppgaver til filmen. De syns jeg ikke er like relevante

 I følge hjemmesiden bioteknologiskolen.no kan filmene brukes som:
  1. ein første introduksjon til emnet bioteknologi, særleg film 1
  2. fordjuping innanfor ei bestemt problemstilling eller fagområde
  3. utgangspunkt for diskusjonar i elevgruppa om bioteknologi
  4. ein fagleg læringsressurs i emnearbeid om bioteknologi

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar