tirsdag 24. januar 2012

Immunforsvaret

Som innledning så vi filmen fra bioteknologiskolen om vaksiner. Den finner du her. Så tok vi utgangspunkt i lærebokteksten om temaet. Feks Trigger 9. Delte elevene inn i grupper, de fikk disse temaene å jobbe med:

1. forsvarslinje, 2. forsvarslinje, 3. forsvarslinje, vaksiner, feber, HIV/Aids

Gruppene fikk også utdelt tekst om temaet fra NIH.no. Dette er krevende tekster så de fikk også en ordliste. I løpet av en halv time skulle gruppen lage en minipresentasjon om temaet sitt. De leste først den tilpassede enkle teksten i læreboken, så artikkelen. Temaene har ulike vanskegrad på tekstene så jeg delte inn gruppene differensiert etter nivå.
Erfaringen min var at ved å avansere tekstene så klarte de å tilegne seg informasjon fra fagartikler som faktisk er beregnet på leger. Alle forstod ikke alt, men da kunne de støtte seg på den enklere teksten og samarbeid i gruppa. Dette ble en fin økt. Under finner du lenkene til tekstene jeg brukte og ordlisten.


Her finner du artiklene på NHI.no:
1. forsvarslinje, 2. forsvarslinje, 3. forsvarslinje, vaksiner, feber, HIV/Aids

Ordliste
Immunforsvaret: Kroppens forsvar mot sykdommer som skyldes bakterier, sopp og virus

Antistoff er proteiner som dannes av de hvite blodlegemene for å bekjempe bakterier og virus. Disse proteinene husker bakteriene og virusene og kan bekjempe dem raskere neste gang.

Antigener er molekyler som kan sette i gang immunforsvaret. Gjør at hvite blodlegemer starter å produsere antistoffer.

Mikrober: Bakterier og virus

Hvite blodceller: Deres oppgave er å beskytte kroppen mot invasjon av fremmede organismer, som bakterier, sopp og virus, samt å fjerne rester av døde og ødelagte celler. Finnes i blod og vev. Finnes flere ulike typer med ulik oppgave.

Lymfocytter: Celler som lages i lymfekjertlene, fraktes med blodet. Det er to hovedtyper; B- lymfocytter (B-celler) og T- lymfocytter (T-celler)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar