tirsdag 25. september 2012

Alternativ medisin

For tiden har fysiker Andreas Wahl en serie på NRK som heter "Folkeopplysningen". Der ser han nærmere på en del av det som tilbys innen alternativ medisin. Underveis treffer Andreas fagpersoner, testpersoner og diskuterer psykologiske fenomener. Dette er et svært nyttig program å bruke som utgangspunkt for diskusjoner om alternativ medisin og naturvitenskapelig forskning.
Jeg brukte episoden om akupunktur: http://tv.nrk.no/serie/folkeopplysningen/kmte61006510/sesong-1/episode-3 Episoden varer i 30 min.

Desverre ligger ikke episodene ute så lenge så jeg vil anbefale å handle raskt om man ønsker å bruke dette. Under har jeg beskrevet undervisningsopplegget jeg brukte til episoden.

I klassen diskuterte vi oss først fram til forklaringer av begrepene skolemedisin, folkemedisin og alternativ medisin. Deretter så vi programmet. Til slutt diskuterte vi disse spørsmålene.

1. Med utgangspunkt i filmen, hvorfor er det viktig å se på sammenhengen mellom årsak og virkning i vitenskapelig forskning?

Tips til diskusjon for å svare på oppgaven:
  • Hva mener vi med årsak når det forskes på medisin?
  • Hva mener vi med virkning når det forskes på medisin.
  • Kan du komme på eksempler der grunnen til noe vi observerer ikke har den årsaken man skulle tro?

2. Med utgangspunkt i filmen, hvorfor er det viktig med uenigheter og argumentasjon i vitenskapelig forskning?

Tips til diskusjon for å svare på oppgaven:
  • I land med diktatur har det ofte vært vanskelige forhold for forskere å jobbe, hvorfor det?
  • Kan dere komme på eksempler i historien der ny kunnskap er dannet fordi noen var uenige med det alle andre trodde var sant?
3. Med utgangspunkt i filmen, hvorfor er det viktig med publisering av vitenskapelig forskning?

Tips til diskusjon for å svare på oppgaven:


  • I land med diktatur har det ofte vært vanskelige forhold for forskere å jobbe, hvorfor det?
  • Hva tror du ville skje dersom det ble ulovlig å publisere forskninsresultater?


  • Ingen kommentarer:

    Legg inn en kommentar