fredag 14. september 2012

Besøk i Zoo Berlin

I forbindelse med klassetur på 10. trinn til Polen og Tyskland har jeg fått lagt inn et besøk i Zoo Berlin. Jeg har laget noen oppgaver som de skal jobbe med der. Jeg ser for meg at dette kan vi ha som grunnlag når de skal lære om naturlig utvalg og evolusjon.

Kompetansemål:
·         forklare hovedtrekkene i evolusjonsteorien og grunnlaget for denne teorien
·         gjøre greie for hvilke biotiske og abiotiske faktorer som inngår i et økosystem og forklare sammenhengen mellom faktorene

Læringsmål:
Gjennom oppgavene som du skal utføre i Berlin zoo er det meningen at du skal repetere innhold i begrepene biotiske og abiotiske faktorer. Du skal klare å observere disse. Senere i høst skal vi jobbe med evolusjonsteorien. Det er en utvidelse av det dere allerede har lært om livets utvikling.
Observasjoner dere gjør i dag skal vi bruke når vi skal jobbe med evolusjonsteorien. Det er derfor viktig at dere jobber godt med oppgavene. Observasjonene kan også være nyttige å snakke om i muntlig eksamen, da kan dere vise at dere kan knytte observasjoner med teori.

1)    Velg en dyreart som du ønsker å studere:
Jeg har valgt:______________________

2)    Beskriv og tegn/ta bilde av hvordan innhegningen er utformet, se både på biotiske og abiotiske faktorer.


3)    Hva tror du dyrepasserne har lagt vekt på for at dyret skal trives?

4)    Dyrehager er omstridt. Kan du komme på argumenter for og i mot å holde dyr i dyrehager?

5)     Observer og noter dyrets atferd i 3 minutter (pass på at du bare beskriver observasjoner, ikke dine tolkninger)

6)    Kan du forklare hvorfor dyret handler som det gjør?

7)    De grunnleggende driftene hos dyr er å holde seg i live og å få avkom. Kan du se på dyret du har valgt om det har spesielle egenskaper, enten på kroppen eller i atferd som hjelper dem i kampen om å overleve eller få avkom? 

·         I forhold til å skaffe seg mat

·         Beskytte seg mot fiender:

·         Beskytte seg mot abiotiske faktorer som klima, vær, temperatur, fuktighet osv

·         Finne partner og få avkom

9. Hva tror du er hovedgrunnen til at denne arten har overlevd på jorda og ikke har dødd ut?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar