mandag 2. mai 2011

Analysere stoffer i en blanding

Å analysere en blanding betyr å finne ut hvilke stoffer som finnes i den. For å kunne gjøre en analyse må vi kjenne egenskaper til stoffer som kan være i blandingen. Det finnes mange laboratorier som jobber med å analysere blandinger. Nå skal dere gjøre en analyse av en blanding på samme måte som de ville gjort på et laboratorium.  

Hva trengs for å utføre forsøket:
 • Eddik
 • Sprøyter (til eddik)
 • Aluminiumsfolie (”kokekar” til sukker)
 • Treklyper (til å holde ”kokekar”)
 • Stearinlys
 • Fyrstikker
 • Glass skåler (en til hver gruppe)
 • Jodløsning
 • Pipetter til jodløsning
 • Sukker
 • Salt
 • Natron
 • Potetmel
 • En ukjent blanding med to av stoffene som dere får utlevert av lærer.
Kopier til elevene:
For å kunne gjøre analysen trenger du å vite noe på forhånd.
· Blandingen består av to hvite stoffer som er vanlige å finne på et kjøkken. Den kan bestå av sukker, potetmel, natron eller salt.
· Sukker er spesielt ved at det blir brunt når det smelter. Det karamelliserer ved oppvarming.
· Jodløsning kan kjøpes på apoteket for å drepe bakterier i sår. Jod kan også brukes til å påvise stivelse. Potetmel består nesten bare av stivelse og vil bli mørk blå/lilla når det tilsettes jodløsning.
· Natron har det kjemiske navnet natriumhydrogenkarbonat, alle karbonater danner gass ved tilsettelse av eddik. Det vises ved at det bruser kraftig i blandingen.
Nå vet dere det dere trenger for å analysere blandingen. Diskuter hvordan dere vil gjøre analysen. Snakk med læreren før dere setter i gang.
Etterarbeid for forsøket
Analyselaboratorier leverer rapporter basert på analysene de har gjort. Dette er viktig dokumentasjon for de som har bestilt analysen. Nå skal dere skrive en rapport fra analysen dere har gjort.
Rapporten skal inneholde:
- Hensikt med forsøket.
- Utstyr dere brukte i forsøket. Beskriv og tegn.
- Framgangsmåte.
- Resultat. Bruk gjerne tabell for å presentere det dere fant ut.
- Diskusjon: Kan dere forklare resultatet.
- Konklusjon: Her skal dere skrive hva dere fant ut og gi en forklaring.
- Feilkilder. Skriv noe om hvor bra du synes forsøket er gjennomført, og hvor sikre resultatene dine er. Kunne noe vært gjort annerledes?
Spørsmål til forsøket:
1) Hvordan kunne dere vite om det var salt eller ikke i den blandingen?
2) Hva slags test kunne man brukt for å finne ut om det var salt i blandingen?
3) Forklar hvorfor testen dere har foreslått viser at det er et salt.
4) Kom med forslag til 3 tester som kunne vært gjort for å analysere om et stoff er metall.
5) Hva er den kjemiske forklaringen til at testene du har foreslått i oppgave 4 kan vise om et stoff er et metall.
6) Skriv en ordlikning for utgangstoffene til reaksjonen mellom natron og eddik.
7) Hvilken gass ble dannet i reaksjonen mellom natron og eddik? Tegn en kulemodell av denne gassen.

4 kommentarer: