mandag 3. januar 2011

Ukens naturfagsnyhet

Photo by: Ranveig Thattai
Undervisningsopplegg av:
Anne Merete Sjøeng
* Muntlig presentasjon på maks 5 minutter om en nyhet knyttet til naturfag som har skjedd den siste uken/tiden. Dere må starte presentasjonen med en begrunnelse for hvorfor dere valgte nyheten, så fortelle med egne ord om nyheten, og når og hvor nyheten ble publisert!

*Nyheten kan dere ha hørt på radio/TV (NRK, TV2 etc), lest i avisen (Aftenposten, Dagbladet, VG, etc enten papirutgaver eller nettutgaver) eller dere kan ha funnet den på nyttige nettsider på internett (se nedenfor).

*Ta med et kort notat/artikkelen på et A4-ark som vi kan sette inn i Naturfagsnyhetspermen. Notatet må inneholde navnet ditt, dato for saken, hva saken handler om, og kilde – hvor dere har hentet nyheten fra.

Følgende nettsider kan være nyttige dersom dere ønsker å ”lete” etter en naturfagsnyhet:


http://www.forskning.no/ - nettavis med norske og internasjonale forskningsnyheter.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md.html?id=668 – Miljøverndepartementet i Norge ledet av Erik Solheim, har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens miljø- og klimapolitikk.

http://www.klif.no/ - Klima-og forurensingsdirektoratet (tidligere Statens forurensningstilsyn), iverksetter forurensningspolitikken og er veiviser, vokter og forvalter for et bedre miljø.

http://www.dirnat.no/ - Direktoratet for naturforvaltning er en rådgivende og utøvende statlig etat, underlagt Miljøverndepartementet.

http://www.miljostatus.no/ - Miljøstatus i Norge gir deg den nyeste informasjonen om miljøets tilstand og utvikling. Her presenteres miljøkunnskap i en sammenheng. Et vesentlig mål er å skape forståelse for sammenhengene mellom miljøets tilstand, hva som påvirker den, konsekvenser og tiltak. Siden er utviklet av Direktoratet for naturforvaltning, Norsk Polarinstituttt, Riksantikvaren, Statens strålevern, Statens kartverk og Klima- og forurensningsdirektoratet på oppdrag fra Miljøverndepartementet.

http://www.niva.no/ - Norsk institutt for vannforskning, er et nasjonalt forskningsinstitutt. Instituttet utfører forskning, undersøkelser, utviklingsarbeid og utredninger, og bidrar i stadig økende grad med kunnskap om, og løsninger på, internasjonale vannfaglige spørsmål.

http://www.nilu.no/ - Norsk institutt for luftforskning, har som formål å øke forståelsen for prosesser og effekter knyttet til klimaendringer, atmosfærens sammensetning, luftkvalitet og miljøgifter.

http://www.nina.no/ - Norsk institutt for naturforskning, er et nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter innen naturforskning. Deres kompetanse utøves gjennom forskning, overvåking og konsekvensutredninger.

http://www.cicero.uio.no/home/ - Norsk senter for klimaforskning, har til oppgave å gi pålitelig helhetskunnskap om klimaspørsmål.

http://www.tu.no/ - Teknisk ukeblad, Nettsted for teknologer og teknisk interesserte. Nyheter og artikler om tekniske bransjer, CV-bank og jobbguide. Tjenesten drives av Ingeniørforlaget AS. http://nysgjerrigper.no/ - Norges forskningsråd startet tiltaket Nysgjerrigper i 1990. Nysgjerrigper er for elever og lærere i barneskolen, og viser barnOpplegget er laget av Anne Merete Sjøeng. Hun starter med dette på 8. trinn og holder på med dette ut 10. trinn. I løpet av skoletiden utvider hun kravene til presentasjon i form av kildekritikk, hvor grundig elevene skal sette seg inn i stoffet, bestemmer tema osv.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar