fredag 1. april 2011

Osmose forklart med pus og pølsesprekkteori
"Osmose er diffusjon av vann gjennom en halvgjennomtrengelig (semipermeabel) membran fra et område med en løsning med høy konsentrasjon av vann til et område med en løsing av lav vannkonsentrasjon. Over tid vil dermed områdene på begge sider av membranen ha lik konsentrasjon av stoff som kan gå gjennom denne." kilde: http://no.wikipedia.org/wiki/Osmose

På wikipedia ligger også forøvrig forslag til aktivitet i timen

Fysikk på roterommet forklarer osmose i sin pølsesprekkteori:Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar