torsdag 14. april 2011

Spørsmål til prøve om massetetthet

Masse                Volum            Massetetthet
4,0 kg                 2,0 dm3
                           3,0 dm3               6,0 kg/dm3
3,4 kg                                             1,7 kg/dm3
2,9 kg                3,7 dm3
8,3 kg                                             3,5 kg/dm3

I tabellen mangler det noen tall. Skriv inn tallene som mangler. Husk benevning.

Massetetthet = masse/volum
Masse = volum x massetetthet
Volum = masse/ tetthet

3 kommentarer: