tirsdag 14. februar 2012

Finn naturfag i media!

Naturfag finner vi rundt oss hele tiden. I dag skal vi jobbe med naturfag i media. Dere skal presentere svarene på oppgavene nedenfor på en A4 side. Gjerne som en avisside.
Dette skal med:
 • Overskrift
 • Hvor og når saken er publisert
 • Bilde
 • Bildetekst + oppgi kilde til bilde
 • Kort sammendrag av hva artikkelen handler om
 • Begrunn hvorfor du valgte denne nyheten
 • Hva var det naturfaglige innholdet i artikkelen?
 • Hva trenger man av naturfagskunnskap for å forstå innholdet i artikkelen?
 • Hva kunne du fra før i naturfag som hjalp deg til å forstå den?
 • Finn mer informasjon om minst ett av de naturfaglige temaene i artikkelen og skriv ned hva du lærte og hvordan det gjorde at du forstod artikkelen bedre.
 • Kilder
Til slutt skal noen presentere artikkelen sin høyt i klassen.
Tips til nyhetssider: nrk.no vg.no dagbladet.no dn.no aftenposten.no forskning.no http://www.scoop.it/t/naturfag-i-media

Vurderingskriterier:
 
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan gjenkjenne en nyhetsartikkel med naturfaglig innhold
Du har valgt en artikkel hvor naturfaglig tema er en viktig del.
Du har valgt en artikkel som handler om et naturfaglig tema.
Du refererer til kildene du har brukt.
Du refererer til kildene du har brukt og du utøver kildekritikk
Du refererer til kildene du har brukt, du utøver kildekritikk og du viser at du sammenlikner informasjon fra ulike kilder.
Du kan gjengi naturfaglig innhold i en nyhetsartikkel
Du kan trekke ut naturfaglig informasjon fra artikkelen
Du kan vurdere naturfaglig informasjon fra artikkelen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar