torsdag 1. mars 2012

Memory med lys

Her er et sett med begreper og forklaringer som knyttes til temaet lys.  La først elevene finne hvilke begrep og forklaring som hører sammen. Deretter snus brikkene opp ned og det er om og gjøre å finne de som hører sammen. Det passer med grupper på to eller tre elever.


Refleksjonsloven
Transmisjon
Refleksjon
Konkav linse
Konveks linse
Absorpsjon
Brytningsindeks
Totalrefleksjon
Elektromagnetisk stråling
Elektromagnetiske bølger
Innfallsvinkel
Lys går fra luft til vann|
Lys går fra vann til luft
Brytningsvinkel
Refleksjonsstråle
Bølgelengde
Frekvens
Bølgehastighet
Innfallsvinkel er det samme som refleksjonsvinkelen
Lys kan gå gjennom et materiale
Lys sendes tilbake etter å ha truffet en gjenstand
Glass til å samle lysstrålene
Glass til å spre lyset
Lyset fanges av gjenstanden
Evnen et materiale har til å bremse hastigheten til lyset
En strøm av energi i form av elektromagnetiske bølger
Lys treffer en overflate til et stoff og ikke går inn i stoffer, men blir fullstendig reflektert.
Kan bevege seg i alle retninger, skjer i rette linjer, bølgelengde spiller ingen rolle for hastigheten.
Den vinkelen en lysstråle har når den treffer en overflate.
Nar lyset går fra lav til høyere brytningsindeks, vil brytningsvinkelen bli mindre enn innfallsvinkelen
Når lyset går fra høy til lavere brytningsindeks, vil brytningsvinkelen bli større enn innfallsvinkelen
Lysstrålen som reflekteres fra overflaten
Vinkelen lysstrålen får når den går gjennom to materialer med ulik brytningsindeks
Avstand mellom to bølgetopper
Hvor mange bølger som passerer pr. sekund
Hvor langt bølgene beveger seg pr. sekund

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar