tirsdag 1. februar 2011

Vurdering av veggaviser og plakater


Når vi lager plakater og veggaviser i klassen vurderer jeg disse etter kjennetegn på måloppnåelse. Her er skjemaet jeg bruker. Dersom du har tips til forbedringer mottar jeg disse med stor takk.

Kjennetegn på måloppnåelse
Plakat

Lav grad av måloppnåelse
Middels grad av måloppnåelse
Høy grad av måloppnåelse
Kommunikasjon
Dere har laget en plakat med tekst og bilder
Plakaten er utformet på en fin måte med tekst og bilder.  Dere har skrevet egne tekster.
Plakaten er utformet på en fin måte med tekst og bilder. Dere har skrevet egne tekster som er lett å forstå og lære av.
Kilder
Dere har brukt kilder.
Dere har brukt flere kilder og oppgir disse.
Dere har brukt flere kilder, refererer til disse og er kritiske.
Kunnskap
Dere viser at dere kan finne informasjon om temaet og samle det på en plakat.
Dere viser at dere kan temaet gjennom bilder og tekster dere har skrevet på plakaten.
Dere kan stoffet så godt at dere har presentert viktig informasjon på plakaten. Dere er kritiske til stoffet dere har tatt med .

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar