onsdag 9. februar 2011

Praktisk til øvelse med molekylbyggesett

Photo by Ingvald Straume
Å bruke molekylbyggesett er en  fin måte å konktretisere både molekyler, atomer, elektronparbindinger og stoffomsetning. På NDLA sine hjemmesider har Bjørg E. B. Aurebekk laget: "Eit enkelt forsøk eller praktisk oppgåve der du brukar ein tabell og molekylbyggjesett for å repetere grunnlaget og skrivemåten for elektronparbindingar. Formålet: Repetere elektronparbindingar." Ved å klikke på les mer finner du forslag til molekyler som egner seg og bygge og en tabell elevene kan fylle inn resultatene

 

Utstyr

Molekylbyggjesett

Framgangsmåte

Bruk molekylbyggjesett og lag molekyla.
Fyll ut tabellen.

Resultat


Namn

Elektron-

prikk

Struktur-

formel

Molekyl-

formel

Bindingstype

H - HEnkel elektronpar-
binding

Klorgass

O2

Nitrogengass

N:::N

H2O

Hydrogenklorid

Last ned hele forsøket her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar