onsdag 22. desember 2010

Prosjekt om universet 1

I dette prosjektet fikk elevene flere oppgaver om universet, legg merke til at elevene skulle lage plakat, spørsmål og presentasjon om ulike temaer. Dette var veldig nyttig når vi til slutt kom til de muntlige presentasjonene. Da var det mange som kunne mye om temaet og vi fikk gode diskusjoner. Elevene var fornøyde med forutsigbarheten som prosjektet ga. Det er lurt å styre elevene om hva de bør ha med i de ulike temaene for at det ikke skal bli for enkelt, eks årstider, nordlys, planetenes baner, formørkelser osv. Spørsmålene som elevene hadde laget fikk de utdelt etter de mutlig presetasjonene. Opplegget her er laget utifra lærerverket Trigger, men det er jo ikke noe i veien for å tilpasse til andre læreverk. Husk å sette frister

Universet
Photo by: Ethan T. Allen
På skolen fram til jul vil det bli noe fortelling, animasjoner, film, aktiviteter og faglige diskusjoner om temaet. Deres arbeid denne perioden er beskrevet i dette heftet. Noter frister. Dere er selv ansvarlig for å lære dere om temaene i disse to kapitlene. Dersom dere legger ned grundig arbeid i oppgavene og følger med i timene bør dette være nok. Dere vil få god tid i timene til å arbeide med oppgavene, men må regne med noe hjemmearbeid også.

Oppgaver:
1.     Les kap 6 og 7 i Trigger.
Dere trenger ikke lese på aktivitetene.
Til sammen ca. 42 sider.
2.     Svar på oppgaver s. 268 og 269 i Trigger
- til 6.1 oppgave nr. 8-17
- Til 6.2 oppgave nr. 1-7
- Til 6.3 oppgave 1-11
3.     Svar på oppgaver s. 298
Gjør aktivitet s. 280 hjemme og skriv resultater i arbeidsboken.
4.     Lag en plakat om tildelt himmellegeme./ fenomen. Plakat får dere av lærer.
5.     Lag en muntlig presentasjon på ca. 5. Minutter der dere presenterer tildelt himmellegeme/ fenomen.
6.     Lag to oppgaver til resten av klassen om tildelt himmellegeme/ fenomen

Gruppenr.
Presentasjon
Plakat
Oppgaver til klassen
1
Sola
Jorda
Månen
2
Jorda
Månen
Merkur
3
Månen
Merkur
Venus
4
Merkur
Venus
Mars
5
Venus
Mars
Saturn
6
Mars
Saturn
Supernova og svarte hull.
7
Saturn
Uranus
Neptun og Uranus
8
Uranus
Neptun og Uranus
Pluto
9
Neptun og Uranus
Pluto
Sola
10
Pluto
Supernova og svarte hull
Jorda
11
Supernova og svare hull
Sola
Uranus

Frister:
1. Svar på oppgavene i Trigger og oppgaver dere har laget til klassen må leveres en uke før de muntlige presentasjonene.
2. Plakat
3. Muntlig presentasjon
1. økt uke 50

2. økt uke 50
Saturn
Jorda
Uranus
Månen
Neptun og Uranus
Merkur
Pluto
Venus
Sola
Mars
Supernova og svarte hull

Tidspunkter hvor data er tilgjengelig og gruppefordeling henger på døra i klasserom.
Kjennetegn på måloppnåelse
Plakat

Lav grad av måloppnåelse
Middels grad av måloppnåelse
Høy grad av måloppnåelse
Kommunikasjon
Dere har laget en plakat med tekst og bilder
Plakaten er utformet på en fin måte med tekst og bilder.  Dere har skrevet egne tekster.
Plakaten er utformet på en fin måte med tekst og bilder. Dere har skrevet egne tekster som er lett å forstå og lære av.
Kilder
Dere har brukt Trigger som kilde
Dere har brukt flere kilder
Dere har brukt flere kilder og refererer til kildene.
Kunnskap
Dere vise at dere kan finne informasjon om temaet og samle det på en plakat.
Dere viser at dere kan temaet gjennom bilder og tekster dere har skrevet på plakaten.
Dere kan stoffet så godt at dere har presentert viktig informasjon på plakaten. Dere er kritiske til stoffet dere har tatt med .

Presentasjon

Lav grad av måloppnåelse
Middels grad av måloppnåelse
Høy grad av måloppnåelse
Presentasjon
·      Dere snakker høyt og tydelig.
·      Dere snakker i passe tempo.
·      Dere kan snakke uten å se for mye på manus/stikkord.
·      Dere ser på publikum.
·      Dere har et trygt kroppspråk
Dere holder en muntlig presentasjon
Dere oppfyller minst to av kriteriene til venstre.
Dere oppfyller minst 4 av kriteriene til venstre.
Kunnskap
Dere holder en presentasjon om stoffet dere skulle forbrede dere på.

Dere holder en presentasjon og kan svare på spørsmål om stoffet dere har forbredt dere på.
Dere holder en presentasjon om stoffet dere har forbredt dere på.
Dere kan svare på spørsmål som kombinerer temaet og annet stoff dere har jobbet med i perioden.
Kilder
Dere har brukt Trigger som kilde
Dere har brukt kilder og refererer til disse
Dere har brukt flere kilder og refererer til kildene.


Oppgaver

Lav grad av måloppnåelse
Middels grad av måloppnåelse
Høy grad av måloppnåelse
Om besvarelsen
Dere har svart på oppgavene
Dere har svart på oppgavene med fullstendige setninger der dere viser til oppgaven.
Dere har svart på oppgavene med fullstendige setninger der dere viser til oppgaven. Dere formulerer dere på en måte som er lett å forstå og bruker fagord på en trygg og god måte.
Kunnskap
Dere har noen riktige svar på oppgavene.
Dere har stor sett riktige svar på oppgavene og viser forståelse ved at dere har svart med egne ord.
Dere har riktige og grundige svar på oppgavene som viser god forståelse av temaet.
Å lage oppgaver
Dere har laget oppgaver til de andre i klassen.
Dere har laget nye faktaspørsmål om temaet til de andre i klassen.
Dere har laget spørsmål om temaet til de andre i klassen som krever at man må tenke selvstendig.

* Du kan tipse elevene om disse lenkene som kilder:
http://naturfagsbloggen.blogspot.com/2010/12/lenker-til-verdensrommet.html


* Jeg har også laget en liste med spørsmål som du kan stille etter presentasjonen, evt som egner seg til prøve: http://naturfagsbloggen.blogspot.com/2011/06/sprsmal-til-presentasjoner-om.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar