onsdag 22. desember 2010

Hvordan gi elever en innføring i rovdyrdebatten?

Photo by: Georg Enga
Rovdyrdebatten er stadig oppe i media. For mine elever i hovedstaden kan det være vanskelig å sette seg ordentlig inn i problematikken. Når man leser innlegg i debattfeltet på nettavisene blir det tydelig at dette er sterkt følelsespreget. Viten.no har et interaktivt program om Ulv i norge som er spennende. Jeg ønsker å kombinere dette med å følge debatter og innlegg i media. Dette er en alltid aktuell debatt.
Rovdyrproblematikken er et naturlig tema for disse kompetansemålene:

Forskerspiren
- forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og virkning og forklare hvorfor argumentering, uenighet og publisering er viktig i naturvitenskapen
Mangfold i naturen
- observere og gi eksempler på hvordan menneskelige aktiviteter har påvirket et naturområde, identifisere ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner


Viten.no program om Ulv
Bygdefolk sier ja til ulv- VG.no
Lisensjakt på ulv i Hedmark
Hevder gaupe spiste over 47000 rein- dagbladet jan 2011
Møtte fire ulv på skoleveien- januar 2011
Vil radiomerke ulv- januar 2011
Har drept for over 650 millioner- mars 2011
Stortinget blir ikke enige- juni 2011

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar