torsdag 16. desember 2010

Smart spørsmål til prøve om celler

Inspirert av artikkelen fra naturfag.no "Hvordan tilrettelegge for argumentasjon i undervisningen" laget jeg et spørsmål til prøven vi hadde om celler. Spørsmålet krever refleksjon og argumentasjon. Det som også er fint er at det kan løses på ulike nivåer. Spørsmålet dreier seg om organismen Euglena som har egenskaper som kan knyttes til planteceller, dyreceller og bakterieceller.

Spørsmål:
Bruk informasjonen nedenfor til å bestemme om den encellede organismen Euglena er dyr, plante eller bakterie. Forklar hvorfor.


Euglena har to ytre lag
Euglena er vanligvis grønn

Euglena har vakuole
Euglena er lyssensitiv
Euglena har cellekjerne
Kloroplaster gjør at cellen kan drive fotosyntese
Euglena kan lage sin egen mat
Cellekjernen inneholder DNA sog kontrollerer celleaktiviteten
Euglena kan ta opp mat fra omgivelsene
Euglena svømmer i vannet

Euglena lever i tjern og søledammer
Euglena er temperatur sensitiv

Kilde: http://www.naturfag.no/artikkel/vis.html?tid=1219017&within_tid=1452314

Photo by: Stepjo
Siden mine elever bare er 13 år tok jeg bare med et utvalg av argumentene. Spørsmålet er fint ved at elevene får anvende kunnskapen sin på et konkret problem.Min erfaring er at de svakeste elevene finner argumenter som støtter det de mener, mens andre problematiserer påstanden sin i større grad. Som etterarbeid var det fint å ta diskusjonen i klassen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar