søndag 12. desember 2010

Tre små griser- et lite prosjekt for materiallære

 "Vesle gris, vesle gris slipp meg inn"
Her er et lite miniprosjekt jeg hadde i fjor innen teknologi og design. Som innledning hørte vi på eventyret om de tre små grisene. Deretter fikk elevene i oppgave å presentere noe de hadde laget. Opplegget og vurderingskriterier finner du ved å klikke på les mer.

Her finner du lenke til eventyret på spotify: De tre små griserTeknologi og design
Kompetansemål fra læreplanen:
Teste og beskrive egenskaper ved materialer som brukes i en produksjonsprosess


 Du skal lage en gjenstand som har en funksjon. Du står helt fritt til å velge hva du vil lage.  I naturfagstimene etter skoleutviklingsdagen skal dere presentere det dere har laget. Dere skal fortelle om gjenstandens funksjon og begrunne de valgene dere har gjort med hensyn på materiale og utforming.
Det blir en muntlig presentasjon, og denne gangen får dere ikke bruke manus. Dere kan kun ha en lapp med 4 stikkord.  Dette er for at dere kan øve dere på å snakke fritt om noe dere kjenner godt.
Dette vil  dere bli vurdert etter:
Grad av måloppnåelse:
Lav
Middels
Høy
Har gjenstanden en tydelig funksjon?
Kan eleven drøfte omkring valg av materialer?Kan eleven drøfte omkring valg av utforming?Er valg av materiale og utforming hensiktsmessig for funksjonen?Kan eleven snakke trygt og fritt om sin gjenstand?
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar