søndag 5. desember 2010

Effektiv vurdering av arbeidsbok

Høy grad av måloppnåelse:
"Gjennomføre marathon"
For å kunne gi elevene hyppigere tilbakemeldinger er kjennetegn på måloppnåelse et godt redskap. Å sette et kryss går fort og jeg får kapasitet til å gi elevene flere vurderinger i løpet av semesteret. Samtidig gjør det lettere for elevene å vite hva de skal fokusere på. Her er et av mine forsøk på  å lage kjennetegn for måloppnåelse til vurdering av spørsmål fra læreboka som elevene har svart på i arbeidsboken. Gi meg gjerne tilbakemeldinger på hva som fungerer og ikke.


Lav grad av måloppnåelse
Middels grad av måloppnåelse
Høy grad av måloppnåelse
Om besvarelsen
Du har svart på oppgavene
Du har svart på oppgavene med fullstendige setninger der du viser til oppgaven.
Du har svart på oppgavene med fullstendige setninger der du viser til oppgaven. Du formulerer deg på en måte som er lett å forstå og bruker fagord på en trygg og god måte.
Kunnskap
Du har noen riktige svar på oppgavene.
Du har stor sett riktige svar på oppgavene og viser forståelse ved at du har svart med egne ord.
Du har riktige og grundige svar på oppgavene som viser god forståelse av temaet.


Jeg jobber med å utvikle kjennetegn for måloppnåelse innenfor flerer områder i naturfag. Min erfaring er at det er lettere å lage kjennetegn som er knyttet til ferdigheter enn konkrete kunnskapsmål. Utfordringen er å lage konkrete kjennetegn som elevene forstår uten at det begrenser dem. Det har lett for å bli slik at elevene bare pugger på høyeste nivå, men det går ofte på bekostning av forståelsen og refleksjon. Nesten alltid når jeg har laget nye kjennetegn dukker det opp ting jeg ikke har tenkt på. Så de er stadig under utviklng og forbedring.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar