torsdag 26. mai 2011

3D molekyler

Kjemisk institutt på Blindern har laget 3D modeller av de vanligste molekylene. Molekylene kan snus og vendes. Man kan også velge hvordan bindingene skal illustreres. Anbefales!  http://www.mn.uio.no/kjemi/tjenester/kunnskap/molekyler/index.php?mol=vann

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar