onsdag 4. mai 2011

PubertetPubertet og seksualitet temaer som kan være vanskelig å snakke om. Både lærere og elever kan syns det er kleint.  Ofte kan det være lurt å benytte helsesøster eller bytte klasse med en annen lærer for å skape litt større rom for elevene. For temaet pubertet ber jeg elevene om å lage en informasjonsbrosjyre om hva som skjer med jenter og gutter i puberteten.

- NRKskole har flere korte klipp og filmer om pubertet. Her er søket jeg gjorde: http://www.nrk.no/skole/sok?query=pubertet

- Utdanningsdirektoratet har laget en grundig og god brosjyre med fagstoff og tips til undervisning. For temaet pubertet er det disse forslagene de gir til opplegg:
  1. Elevene kan få i oppgave å finne relevante nettsteder som har informasjon om pubertet. 
  2. Elevene kan deretter skrive spørsmål til læreren om ting de lurer på. spørsmålenekan legges anonymt i en spørsmålskasse. læreren kan velge ut spørsmål og svar på dem i neste time. elevene kan også få anledning til å svare på spørsmål som bli valgt ut.
  3. Elevene kan få i oppgave å spørre hva én eller flere voksne de kjenner husker spesielt godt fra sin egen pubertetsperiode. svarene kan presenteres muntlig i klassen skriftlig til læreren eller som veggoppslag. i forbindelse med dette arbeidet kan det være verdt å be elevene drøfte hvilke betydninger kjønn og alder (generasjon) kan ha for svarene de har fått. det kan være spennende for elevene å utforske dette temaetnærmere ved å finne fram til gamle tekster om seksualitet og pubertet – for eksempe ungdomsblader, lærebøker og annen opplysningslitteratur – og ved å sammenligne disse med dagens blader og bøker.
Kilde: http://www.udir.no/Brosjyrer/Undervisning-om-seksualitet---Et-ressurshefte-for-larere-i-grunnskoleopplaringen/

2 kommentarer:

  1. Hei! Synes dette var en god video, men opplegget fra Udir synes jeg var litt puslete. Mine erfaringer er at dette er en emne som mange liker å snakke om, ialle falle jentene. (er selv lærer) Jeg synes at elvene blir blir for lite munlig i det som presenteres her. Men det går sikkert å tilpasse dette til klassen. Ikke alle klasser er like muntllilge

    SvarSlett
  2. Hei Øystein! Takk for tilbakemeldingen. Jeg er enig med deg i at dette er teoretisk. Har du noen gode forslag til spørsmål eller diskusjonstemaer som egner seg som innfallsvinkel til en samtale eller diskusjon?

    SvarSlett