onsdag 11. mai 2011

Å tolke grafer og diagrammer

Diskusjonsoppgave: Hva forteller dette diagrammet?
Tekstoppgave: Skriv en artikkel om global oppvarming med utgangspunkt i dette diagrammet?
Det er mange meninger knyttet til denne grafen som blir presentert av Al Gore i filmen "En ubehaglig sannhet". Man kan være enig eller uenig i tolkningen av den,  uansett så er den veldig fin graf til å øve seg på å lese og forstå diagrammer.
Den er også svært aktuell innen for Forskerspirens: forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og virkning og forklare hvorfor argumentering, uenighet og publisering er viktig i naturvitenskapen.     

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar