onsdag 9. mars 2011

Aktivitet med kraftmåler

Issac Newton
Velg 5 gjenstander
-          Mål massen og tyngden til gjenstandene
-          Noter resultatene i en tabell i arbeidsboken
Svar på spørsmål i arbeidsboken?
1) Hva er forskjellen på tyngde og masse?
2)Hva ville tyngden til disse gjenstandene vært på månen der tyngdekraften er 1/6 av det den er her på jorda?

3 kommentarer: