tirsdag 8. mars 2011

Målinger

Her er et lite aktivitetsopplegg som er direkte knyttet til kap 3.1 i
Trigger 8. Temaet er målinger. Del klassen i 6 grupper. Hver gruppe får ca 5 minutter på hver post. Det er mange oppgaver så det er viktig at tempoet holdes oppe. Det er også en fordel at elevene har lest kapitlet først.

POST 1: Test deg selv oppgaver
Alle gjør test deg selvoppgavene s.107 i arbeidsboken sin
POST 2 Beregne fart
Formelen for å beregne fart finner du på s. 99 i Trigger. Løs så mange oppgaver du rekker før tiden er ute. (Her kan du kopiere oppgaver fra matteboken)
POST 3  Bruk pusten til å måle tid
Gjør aktivitet s. 95. Dersom dere rekker gjør dere aktiviteten flere ganger og ser om dere finner et gjennomsnitt.
POST 4 Test øyemålet ditt
Gjør aktiviteten øverst side 92. Dere skal ikke forlate klasserommet eller forstyrre de andre. Skriv resultatene i arbeidsboken.
POST 5 Test din reaksjonstid
Gjør aktivitet s. 98. Alle gjør øvelsen flere ganger. Regn ut gjennomsnittet for reaksjonstiden din.
POST 6 Diskuter fart, tid og akslerasjon
1)      Les avsnitt om akslerasjon s. 101
2)      Diskuter grubletegningen og skriv ned om du er enig eller uenig med de tre personene på bildet. Gi en faglig forklaring.

Kilde : http://www.naturfag.no/grubletegning/vis.html?tid=1299876

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar