onsdag 30. mars 2011

Egenvurdering av rapporter

Se gjennom rapportene og tilbakemeldingene du har fått i løpet av året. Noter på dette arket hva du bør huske, jobbe med og fokusere på neste gang du skriver naturfagsrapport.

Tips! Jeg har gitt elevene en plastmappe som alle rapportene og tilbakemeldingene skal samles i. For at elevene skal ta vare på permen nekter jeg å vurdere løse ark. Alt skal leveres i perm. Denne egenvurderingen har elevene levert inn, jeg har tenkt å dele den ut neste gang de skal skrive rapport. Egenvurderingen skal da også inn i rapportpermen og jeg kan se om de har brukt den i arbeidet med å utvikle rapportene sine.

Evaluering 20 mai 2011: Elevene fikk egenvurderingen sin tilbake før de skulle skrive ny rapport. Det er nesten et mirakel, de husket hva de måtte forbedre og den samlede kvaliteten på rapportene steg med flere hakk:)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar