fredag 4. mars 2011

Aktiviteter om massetetthet

Her er noen aktiviteter elevene kan gjøre for å få bedre forståelse om massetetthet. Elevene trenger gramvekt, målesylinder og en tabell med massetettheter.

1)      Finn ut hvor mange gram gjenstanden dere har fått utdelt veier.
2)      Finn ut volumet til gjenstanden.
3)      Regn ut massetettheten til gjenstanden
4)      Regn ut massetettheten til andre gjenstander dere finner, klarer dere å finne noe som har lavere tetthet enn gjenstanden.
5)      Regn ut massetettheten til andre gjenstander dere finner, klarer dere å finne noe som har høyere tetthet enn gjenstanden.
6)      Klarer dere å finne noe som har lavere tetthet enn vann? Skriv i arbeidsboka hvordan dere kom fram til svaret.
7)      Hvordan  kan du finne ut massetettheten til et stoff uten å kunne veie eller måle det?
8)      Hva er massetettheten til gull?
9)      Utfordringen: klarer du å regne ut volumet til en terning av gull som veier 13 g ?

Evaluering: Opplegget fungerte over all forventning. Oppgave 5 ble litt vanskelig  fordi gjenstanden de fikk uttdelt i utgangspunktet hadde svært høy tetthet. Men alt i alt, lærte elevene mye.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar