søndag 20. februar 2011

Hvordan menneskelige aktiviteter påvirker et naturområde

Oljesøl
I følge kunnskapsløftet skal elevene observere og gi eksempler på hvordan menneskelige aktiviteter har påvirket et naturområde, identifisere ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner. Desverre er det ofte eksempler på negativ påvirkning av naturområdene. Denne helgen er det Godafoss-havariet på Hvaler som har opptatt oss. I morgen mandag 21. februar er det spennende seminar på litteraturhuset om vannkraft utbygging i regnskogen.
Norge er ikke involvert i disse prosjektene, men vannkraft er den store vinneren av årets bistandsbudsjett. Norge er i ferd med å bli en stor internasjonal aktør som investor og utbygger av energiprosjekter i utviklingsland. Hør hva norske myndigheter tenker rundt hvordan Norge skal unngå at investeringene i grønn energi går på bekostning av menneskerettigheter og ødelegger store regnskogområder(kilde: litteraturhuset.no).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar